SEMINAR PENYERLAHAN POTENSI ANAK MUDA MAHASISWA/I UNIVERSITY COLLEGE BESTARI

University College Bestari dengan kerjasama Institut Pembangunan & Kecemerlangan Kepimpinan (I-LEAD), Kementerian Belia dan Sukan
telah menganjurkan satu seminar di Dewan Teater, UCB pada 11 NOvember 2021.

Seminar ini bertujuan untuk mendedahkan maklumat kerjaya kepada pelajar
serta meningkatkan imej dan ketrampilan diri pelajar untuk memasuki alam kerjaya. Dua tokoh yang berpengalaman iaitu
YM. Dr. Tengku Khairi bin Tengku A. Rahman dan En. Ahmad Termizi bin Ab. Azi telah dijemput sebagai panel dalam sesi seminar ini.