Home » Fakulti » Fakulti Sains Sosial » Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling
Program.
Nama Program Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling
Kod Program N/762/7/0011 (MQA/FA3189) 18/23
Tempoh Pengajian 2 Tahun
Pengambilan
Mod

Syarat Kemasukan.

Pilihan 1: Kemasukan dengan Ijazah Sarjana Muda
Lulus Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.00
Pilihan 2: Kelayakan Lain
Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerjaan Malaysia.

Hubungi Kami

+609 609 7100/102
fss@ucbestari.edu.my
@fssucbestari
+6019 4101 400