+6019 4101 400

Program Pengajian yang ditawarkan.​

Program Pengajian yang ditawarkan.​

Program  |  Fakulti | Peringkat Pengajian

UC Bestari sebuah Institusi Pengajian Tinggi yang menawarkan program yang diiktiraf/diluluskan oleh MQA dan KPT yang sesuai dengan keperluan semasa. Program yang ditawarkan bermula dari Asasi sehingga Doktor Falsafah. UC Bestari telah berjaya melahirkan graduan yang berkualiti dan mampu bersaing setanding dengan IPT terkemuka.  UC Bestari juga mempunyai pensyarah-pensyarah yang berpenglaman dan berkemahiran tinggi.

Program yang Ditawarkan Mengikut Fakulti

Tenaga pengajar yang berpengalaman  dalam bidang masing-masing dan berdedikasi daripada setiap fakulti.

Program yang Ditawarkan Mengikut Peringkat Pengajian.

Program pengajian untuk Asasi, Diploma, Ijazah dan Doktor Falsafah.

Program yang Ditawarkan Mengikut Peringkat Pengajian.

Program pengajian utuk Asasi, Diploma, Ijazah dan Doktor Falsafah.