Bahagian Pembangunan Usahawan & Pengajian Bahasa

Bahagian Pembangunan Usahawan & Pengajian Bahasa

Pembangunan Usahawan | Pengajian Bahasa | Pengajian Umum

Bahagian Pembangunan Usahawan merupakan satu unit di bawah Bahagian Pembangunan Usahawan Dan Pengajian Bahasa (BPUPB) University College Bestari.

Di bawah BPU juga mempunyai satu pusat yang mengajar latihan simulasi perniagaan kepada staf dan juga para pelajar dikenali sebagai Bestari Practice Enterprise Centre (BestPEC).

BPU dan Bestpec berperanan dalam memberikan latihan keusahawanan kepada mahasiswa/i UCB sebagai nilai tambah kepada mereka.

Objektif

  • Menyediakan kursus-kursus nilai tambah kepada para pelajar
  • Melatih para pelajar dalam bidang keusahawanan
  • Menjadi daya penarik kepada bakal pelajar
  • Menjadi salah satu sumber tarikan promosi UCB
  • Menjadi salah satu unit yang menjana pendapatan di UCB

Peranan

Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembudayaan keusahawanan

Mengurus sewaan tapak dalam UCB

Merupakan penasihat kepada Kelab Usahawan Bestari

Bestari Practice Enterprise Center (BestPEC) menggalakkan dan meningkatkan konsep pembelajaran dalam dan dari persekitaran perniagaan secara simulasi alam maya.

BestPEC memfokuskan pada aktiviti Practice Enterprise (PE) dalam menerapkan pengetahuan teori secara praktik untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menarik

Peranan

Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembudayaan keusahawanan

Mengurus sewaan tapak dalam UCB

Merupakan penasihat kepada Kelab Usahawan Bestari

Bestari Practice Enterprise Center (BestPEC) menggalakkan dan meningkatkan konsep pembelajaran dalam dan dari persekitaran perniagaan secara simulasi alam maya.

BestPEC memfokuskan pada aktiviti Practice Enterprise (PE) dalam menerapkan pengetahuan teori secara praktik untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menarik

Objektif

  • Menyediakan kursus-kursus nilai tambah kepada para pelajar
  • Melatih para pelajar dalam bidang keusahawanan
  • Menjadi daya penarik kepada bakal pelajar
  • Menjadi salah satu sumber tarikan promosi UCB
  • Menjadi salah satu unit yang menjana pendapatan di UCB

Aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dan akan dijalankan

Sewaan tapak bagi vending machine, dobi layan diri, dan tapak perniagaan.

Aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dan akan dijalankan

Sewaan tapak bagi vending machine, dobi layan diri, dan tapak perniagaan.

Pelajar berpeluang mengikuti kursus-kursus nilai tambah untuk meningkatkan lagi kemahiran masing-masing.

Kursus membaik pulih komputer

Kursus pembuatan roti canai

Kursus pembuatan karipap

Kursus pembuatan sabun

Kursus pembuatan coklat

Kursus simulasi perniagaan