Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Ringkasan Fakulti

       Fakulti Ekonomi dan Pengurusan adalah sebuah fakulti yang menguruskan program-program yang berkaitan dengan pengurusan, perniagaan, ekonomi, kewangan dan perakaunan. Pada peringkat awal penubuhannya, ianya hanya bertaraf jabatan ekonomi dan pengurusan dan telah dinaikkan taraf ke peringkat fakulti pada tahun 2012.  Menyediakan program pangajian dari peringkat Asasi, diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah.

Visi

Menjadi pelopor dalam kecemerlangan akademik terutamanya dalam bidang pengurusan, ekonomi dan perakaunan.

Misi

Menyediakan Pendidikan dan latihan yang kondusif bagi melahirkan sumber manusia dalam bidang pengurusan, perniagaan, ekonomi, kewangan dan perakaunan.

Mentransformasikan pelajar kearah modal insan yang profesional dalam mengharungi cabaran persekitaran terkini

Mencipta kecemerlangan dalam penerbitan dan penyelidikan sebagai sumbangan intelektual kepada organisasi, industri dan masyarakat.

Misi

Menyediakan Pendidikan dan latihan yang kondusif bagi melahirkan sumber manusia dalam bidang pengurusan, perniagaan, ekonomi, kewangan dan perakaunan.

Mentransformasikan pelajar kearah modal insan yang profesional dalam mengharungi cabaran persekitaran terkini

Mencipta kecemerlangan dalam penerbitan dan penyelidikan sebagai sumbangan intelektual kepada organisasi, industri dan masyarakat.

Program Pengajian Fakulti