+6019 4101 400

Fakulti Sains Sosial

Fakulti Sains Sosial

Ringkasan Fakulti

Fakulti Sains Sosial (FSS) di luluskan penubuhan serentak dengan kelulusan penubuhan UCB pada Oktober 2012 dan beroperasi secara rasminya pada Disember 2012. Matlamat utama FSS ialah membina dan menyediakan kepakaran dan khidmat perundingan dalam bidang-bidang pengkhususan seperti kerja sosial, kaunseling, kejururawatan, pementasan juga bidang sokongan yang lain seperti Pengajian Islam, Pengajian Malaysia dan bahasa

FSS berhasrat menjadi pusat kecemerlangan pendidikan serantau dalam bidang Sosial dan Kaunseling juga dalam bidang Kejururawatan, Pengajian Islam, Bahasa dan Pengajian Umum di samping menyediakan ilmu yang berkualiti dan terkehadapan dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta khidmat masyarakat di samping mendukung jati diri kebangsaan.

 

Galeri

Galeri Makmal Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Makmal Kaunseling dan Kerjaya.

Program Pengajian Fakulti