+6019 4101 400

Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian)

Nama Program Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian)
Kod Program R/221/6/0198 (MQA/FA 8433) 21/28
Tempoh Pengajian 3 tahun 6 bulan
Pengambilan Ogos, Februari
Mod Sepenuh Masa

Hubungi Kami