+6019 4101 400

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)

Nama Program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
Kod Program R/0613/6/0804 (MQA/FA 8842) 23/28
Tempoh Pengajian 3.5 Tahun
Pengambilan Ogos, Februari
Mod Sepenuh Masa

Hubungi Kami