+6019 4101 400

Pejabat Pendaftar

Pejabat Pendaftar

Pengenalan

Pejabat Pendaftar merupakan pusat pengurusan pentadbiran di UCB yang memainkan peranan penting dalam menguruskan segala aktiviti pengurusan dan pentadbiran Universiti College. Selain itu, Pejabat Pendaftar juga selalu bersedia dan mem berikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan yang memerlukan khidmat UCB.

Visi

Pejabat Pendaftar merupakan pusat pengurusan pentadbiran di UCB yang memainkan peranan penting dalam menguruskan segala aktiviti pengurusan dan pentadbiran Universiti College. Selain itu, Pejabat Pendaftar juga selalu bersedia dan mem berikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan yang memerlukan khidmat UCB.

Visi

Pejabat Pendaftar merupakan pusat pengurusan pentadbiran di UCB yang memainkan peranan penting dalam menguruskan segala aktiviti pengurusan dan pentadbiran Universiti College. Selain itu, Pejabat Pendaftar juga selalu bersedia dan mem berikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan yang memerlukan khidmat UCB.

Misi

Menjadikan sebuah pusat pentadbiran yang efisen dan cekap dalam pengurusan bagi memenuhi khidmat pelanggan.

Unit Senat & LPU

Unit Senat & LPU merupakan badan berkuasa akademik bagi UCB yang mengawal dan bertanggungjawab ke atas arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan dan penetapan serta pengurniaan ijazah, diploma, sijil dan kepujian akademik yang lain.

Unit Audit Kualiti

Unit Audit Kualiti merupakan urustadbir Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001 : 2015 yang efektif selaras dengan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UCB.

Unit Kebersihan & Landskap

Unit Kebersihan & Laskap merupakan sebuah unit yang perlu memastikan kebersihan, keceriaan dan sanitasi di seluruh kawasan kampus agar berada di tahap yang tinggi persekitaran dan suasana yang bersih, nyaman dan bebas dari sebarang kekotoran bagi memberikan keselesaan kepada staf, pelajar dan juga pelanggan yang berurusan di UCB.