Home » Fakulti » Fakulti Ekonomi dan Pengurusan » Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Program.
Nama Program Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Kod Program R/340/7/0439 (MQA/FA3629) 19/24
Tempoh Pengajian 2 Tahun
Pengambilan
Mod

Syarat Kemasukan.

Pilihan 1: Kemasukan dengan Ijazah Sarjana (Kepujian) Muda
Ijazah Sarjana Muda (kepujian) dengan PNGK minimum 2.50 atau yang setara dengannya, seperti yang diterima oleh Senat PPT;
Pilihan 2: Kemasukan dengan Ijazah Sarjana Muda
Ijazah Sarjana Muda atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada minimun 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan

Hubungi Kami

+609 609 7100/102
fep@ucbestari.edu.my
@fepbestari
+6019 4101 400