+6019 4101 400

Sarjana Pentadbiran Perniagaan

Nama Program Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Kod Program R/340/7/0439 (MQA/FA 3629) 19/24
Tempoh Pengajian 2 Tahun
Pengambilan
Mod

Hubungi Kami