+6019 4101 400

Fakulti Pengajian Islam

Fakulti Pengajian Islam

Ringkasan Fakulti

          Fakulti Pengajian Islam (FPI)  adalah salah sebuah fakulti di UCB di samping tiga  fakulti lain iaitu Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan,  Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Komputer, dan Fakulti Sains Sosial. Penubuhan fakulti ini merupakan kesinambungan visi dan perjuangan Pengerusi Eksekutif, Ahli Lembaga Pengarah Universiti dan  segolongan cendekiawan yang bertujuan sebagai rujukan anak bangsa khasnya yang berada luar Bandar. Fakulti ini menyediakan 5 program iaitu Asasi Pengajian Islam, Ijazah Sarjana Muda Usuludin (Dakwah), Ijazah Sarjana Muda Syariah, Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dengan Pengurusan dan Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Pengurusan. Melalui pembelajaran  di FPI, diharapkan dapat menyediakan tenaga kerja terlatih dalam bidang profesional dalam bidang yang ditawarkan dan pembangunan komuniti yang mampu dikembangkan di peringkat nasional serta global.

Visi

Fakulti pengajian Islam (FPI) bertekad menjadi fakulti peneraju dalam pengajian dan pengurusan Islam berkualiti, terkini dan praktis bagi membentuk graduan yang unggul, beriman, bertakwa, berakhlak, kompetitif dan tafaqquh fi al-din bagi memenuhi keperluan Negara.

Misi

Menjadi fakulti rujukan utama dalam bidang pengajian Islam, syariah dan usuludin (dakwah) disamping bidang pengurusan perniagaan, kewangan, ekonomi, teknologi maklumat dan kaunseling yang profesional, dan berdaya saing dengan menggunakan teknologi terkini yang menepati keperluan pihak yang berkepentingan serta relevan dengan keperluan masyarakat dengan memperkasakan dalam bidang bidang pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta khidmat masyarakat.

Misi

Menjadi fakulti rujukan utama dalam bidang pengajian Islam, syariah dan usuludin (dakwah) disamping bidang pengurusan perniagaan, kewangan, ekonomi, teknologi maklumat dan kaunseling yang profesional, dan berdaya saing dengan menggunakan teknologi terkini yang menepati keperluan pihak yang berkepentingan serta relevan dengan keperluan masyarakat dengan memperkasakan dalam bidang bidang pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta khidmat masyarakat.

Objektif

1. Melahirkan siswazah yang professional dalam bidang pengajian Islam dan pengurusan serta mampu memberi sumbangan positif kearah memenuhi keperluan global dan meningkatkan kualiti dan nilai-nilai murni dalam hidup bagi pembangunan diri, keluarga dan Negara.

2. Memperkayakan ilmu melalui penyelidikan, teknologi terkini dan inovatif dalam bidang pengajian Islam dan pengurusan.

3. Untuk melahirkan siswazah dan graduan berkaliber dan berpotensi untuk memberi sumbangan yang besar dalam bidang pengajian Islam dan pengurusan.

Program Pengajian Fakulti