+6019 4101 400

Senat Universiti

Senat Universiti

Prof. Madya Ir. Dr. Mustafa bin Salleh

NAIB CANSELOR

Prof. Madya Abdul Razak bin Salleh

PENOLONG NAIB CANSELOR
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Prof. Madya Norsham Binti Mohamed

PENDAFTAR

Wan Nurhuda Binti Wan Manang

BENDAHARI

Suzana binti Mohamed

PUSTAKAWAN

Prof. Madya Dr. Sudirman Bin Abdul Fatah

DEKAN
Fakulti Pengajian Islam

Annura Binti Ibrahim

DEKAN
Fakulti Sains Sosial

Prof. Madya Irwan Bin Yusof

DEKAN
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Nurul Izzah binti Maharuddin

DEKAN
Fakulti Digital Teknologi

Prof. Madya Dr. Wan Noorwatie binti Wan Ibrahim

PENGARAH
Pusat Pengajian Siswazah

Norazlinawaty binti Abdullah

PENGARAH
Jabatan Sains Kejururawatan