Senat Universiti

Senat Universiti

Prof. Dr. Sulaiman Bin Yamin

NAIB CANCELOR

Prof. Madya Norsham Binti Mohamed

PENDAFTAR

Prof. Dr. Zahri Bin Hamat

TIMBALAN NAIB CANCELOR
(Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa)

Wan Nurhuda Binti Wan Manang

BENDAHARI

Prof. Madya Dr. Sudirman Bin Abdul Fatah

DEKAN
Fakulti Pengajian Islam

Prof. Madya Irwan Bin Yusof

DEKAN
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Annura Binti Ibrahim

DEKAN
Fakulti Sains Sosial

Prof. Madya Abdul Razak bin Salleh

PENGARAH
Bahagian Pembangunan Usahawan dan Pengajian Bahasa & Pengarah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Prof. Madya Dr. Wan Noorwatie binti Wan Ibrahim

Pengarah Pusat Pengajian Siswazah

Suzana binti Mohamed

PUSTAKAWAN