+6019 4101 400

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (kepujian)

Nama Program Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
Kod Program R/314/6/0011(MQA/FA 2813) 23/28
Tempoh Pengajian 3.5 Tahun
Pengambilan Ogos, Februari
Mod Sepenuh Masa

Hubungi Kami