Selamat Datang Tuan Haji Bahari bin Daud, Ketua Pegawai PPD Pasir Mas, Kelantan & Rombongan Ke UCB – 15 November 2021