+6019 4101 400

Bahagian Pembangunan Usahawan & Pengajian Bahasa

Bahagian Pembangunan Usahawan & Pengajian Bahasa

Pusat Pengajian Umum (PPU) ditubuhkan pada tahun 2017 adalah untuk merancang, menyelaras, memantau, mengendalikan kursus-kursus Mata Pelajaran Umum (MPU) yang wajib diambil oleh mahasiwa dengan lebih sistematik dan efisien selaras dengan visi dan misi University College Bestari (UCB) mengikut syarat yang ditetapkan oleh pihak akademik UCB dan kelulusan Malaysian Qualifications Agency (MQA).

Visi

Menjadi satu pusat yang unggul  dalam memberikan perkhidmatan akademik yang seimbang dan holistik.

Misi

Melahirkan mahasiswa yang berdaya saing dan berfikiran inovatif.

Misi

Melahirkan mahasiswa yang berdaya saing dan berfikiran inovatif.