Home » Admission » Tajaan & Pinjaman

Tajaan & Pinjaman​

Tajaan & Pinjaman​

Permohonan tajaan akan diuruskan oleh Unit Tajaan dan Pinjaman untuk memudahkan pelajar-pelajar.

Kemudahan Awal Bantuan Pengajian

MAIDAM (Anak Terengganu), Permohonan perlu dibuat dalam tempoh 3 bulan mengikut tarikh daftar seperti dalam surat tawaran.

YAYASAN TERENGGANU (Anak Terengganu), Permohonan perlu dibuat dalam tempoh 1 bulan mengikut tarikh daftar seperti dalam surat tawaran.

Bantuan-bantuan lain

Untuk anak Terengganu atau pemastautin tetap negeri Terengganu. Dibuka 2 kali setahun

1 Januari hingga 31 Mac | 1 Julai hingga 31 September

Maklumat lanjut di http://www.espmb.com/maidam_zakat

Pinjaman Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN)

  • Permohonan pinjaman secara berkelompok
  • Tarikh proses permohonan adalah dua (2) kali setiap semester
  • Permohonan pinjaman hanya akan diproses bagi semester semasa sahaja
  • Permohonan semester backdate tidak akan diluluskan
  • Berkuatkuasa Mei 2016, permohonan pinjaman online PTPTN terbahagi kepada 2 kelompok permohonan
  • Tarikh tutup permohonan adalah pada setiap hujung bulan.

Nota: Pelajar digalakkan membuat permohonan setelah mendaftar di IPT mengikut julat pengajian yang telah ditetapkan.

Pegawai Yang Boleh dihubungi.

Unit maklumat lanjut, sila hubungi Unit Tajan dan Pinjaman : +609 609 7102 : Unit Tajaan & Pinjaman