Niche, Visi dan Misi​

Niche, Visi dan Misi​

Niche

(Pembangunan/pembinaan insan/ummah)

Visi

UCB berhasrat menjadi Institusi Pengajian Tinggi yang terulung di mata dunia.

Misi

Menyedia dan membentuk tenaga kerja mahir bagi melahirkan modal insan yang kompeten dan seimbang sesuai dengan keperluan industri.

Objektif

Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap serta program-program pengajian yang komprehensif setara dengan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bertaraf dunia. Menjadi sebuah IPT yang dapat melahirkan modal insan yang profesional dalam kalangan pelajar dari semua lapisan masyarakat melalui sistem pembelajaran anjal. Membentuk pelajar bersahsiah tinggi dan berkemahiran insaniah bagi melahirkan siswazah yang seimbang agar dapat menyumbangkan tenaga yang profesional kepada masyarakat, sekali gus ke arah pembangunan negara dalam dunia global. Menyokong hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan bertaraf antarabangsa melalui pengambilan pelajar asing