BAHAGIAN PENDAFTAR

Bahagian ini merupakan jentera yang menyokong operasi University College, di mana segala hal yang berkaitan dengan pengurusan operasi, perjawatan, kewangan, pembangunan dalam Kolej digerakkan. Sebanyak lima (5) unit diwujudkan bagi mengendalikan operasi tersebut.

Senarai Unit/Jabatan

Unit Kebajikan Pelajar

Mohd Zainudin Bin Harun
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Pemasaran

University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Kemasukan & Pengambilan Pelajar

Norfazilah Binti Mohd Ali
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Senat & LPU

University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Perhubungan Pelajar Antarabangsa

University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102

Maklumat Lanjut,
Pejabat Pendaftar
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102 samb 1014 (Pendaftar)