Canselori

Bertanggungjawab dalam merancang dasar dan kemajuan perkembangan Kolej Universiti ke arah memartabatkan pendidikan yang sesuai dengan penubuhan Kolej Universiti.

Prinsip Canselori di dalam memberikan sokongan yang berkesan dan bersistematik dalam menyampaikan maklumat daripada pengurusan Universiti dan Pihak Kerajaan kepada individu atau berkumpulan serta seluruh warga Universiti. Bagi merealisasikan tujuan dan peranannya sebagai sebuah Jabatan yang penting kepada universiti, fungsi dan tanggungjawabnya telah dibahagikan mengikut Pejabat / Bahagian / Unit.

Jabatan Perpustakaan

Suzana Mohamad
Ketua Pustakawan
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Penasihat Undang-Undang Kehormat

Dato' Wan Ahamad bin Wan Muda
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Bahagian Pembangunan

En. Zahari Bin Salleh
Pengarah Pembangunan dan Projek
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Teknologi Maklumat

Ahmad Fadhil bin Ishtiyaq Ahmed
Ketua Unit Teknologi Maklumat
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Perhubungan Korporat

University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Modal Insan

University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Latihan Staf

University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Kenderaan

Abd Rahman bin Sulong
Ketua Unit Kenderaan
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Pusat Kajian Pengeluaran Produk Kesihatan

Dr. Suharmili Binti Rosle
Pengarah
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102