BAHAGIAN AKADEMIK

Skop utama tugas bahagian ini adalah untuk menguruskan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa UC Bestari sebagai sebuah Institusi yang menyediakan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran sebagai matlamat utama, bahagian ini turut merancang kursus-kursus dalam perkhidmatan kepada para staf akademik bagi setiap jabatan di atas dan memastikan kualiti pengajaran & pembelajaran dipenuhi.

Bahagian ini juga, melalui dekan bertanggungjawab dalam menjana program-program baharu bagi UC Bestari sebagaimana yang dicadangkan oleh pihak Lembaga Pengarah Kolej. Selain daripada itu, ia juga mengendalikan tugas-tugas sokongan pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuklah untuk mengurus dan mentadbirkan perjalanan peperiksaan di UC Bestari.

Sejajar dengan matlamat penubuhan sebuah institusi pendidikan tinggi, aktiviti pembangunan dan penyelidikan oleh kakitangan akademik amat digalakkan oleh pihak pengurusan kolej. Oleh itu, Unit Kualiti ditubuhkan bagi menguruskan, melatih dan meninjau peluang pembangunan dan penyelidikan sebagai sumbangan kepada masyarakat dan negara. Unit ini juga bertanggungjawab untuk menguruskan sistem kualiti Universiti College.

Senarai Fakulti/Unit

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Prof. Dr. Zahri Bin Hamat
Dekan
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Fakulti Sains Komputer

Jabatan Sains Komputer
Jabatan Multimedia & Matematik

Prof. Madya Dr. Mohamad Nizam Bin Yusof
Dekan
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097103/104


Fakulti Sains Sosial

Dr. Nik Noorkhairulnissa Binti Nik Hassan
Dekan
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Fakulti Pengajian Islam

Prof. Madya Dr. Sudirman Abdul Fatah
Dekan
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097103/104


Fakulti Agro Sains

Che Mat Bin Che Bakar
Dekan
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097103/104


Bahagian Pembangunan Usahawan & Pengajian Bahasa


Human growth/ Business Development/ Nurturing Entrepreneurship( Pembangunan/pembinaan insan/ummah )

VISI
Menjadi pusat rujukan keusahawanan dan perusahaan produk halalan toyyiban (Halal Centre of Excellence)

MISI
Menyediakan platform latihan serta teknologi yang lengkap dan membentuk tenaga kerja mahir bagi melahirkan modal insan yang kompeten dan seimbang sesuai dengan keperluan industri.

OBJEKTIF
Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap serta dengan program-program pengajian dan latihan yang komprehensif setara dengan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bertaraf dunia.
Menjadi sebuah IPT yang dapat melahirkan modal insan yang professional dan berkeusahawanan di kalangan pelajar dari semua lapisan masyarakat melalui sistem pembelajaran anjal.
Menyokong hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan dan pembangunan usahawan bertaraf antarabangsa melalui kerjasama usahasama bersama agensi-agensi kerajaan.

Jabatan (BestPEC).
Jabatan Bahasa.
Unit Pembangunan Usahawan.
Unit Halal Development Centre.
Unit Trigona.

Abdul Razak Bin Salleh.
Pengarah Bahagian Pembangunan Usahawan & Pengajian Bahasa
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097103/104


Fakulti Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan

Prof. Madya Dr. Mohamad Nizam Bin Yusof
Dekan
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097103/104


Pusat Pengajian Sains Kejururawatan

Norazlinawaty Binti Abdullah
Pengarah
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097103/104


Unit Kualiti

Unit Kualiti
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097103/104