PEJABAT BENDAHARI

Fungsi / Tanggungjawab

Bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan pengurusan kewangan termasuk aset universiti.
Bertanggungjawab ke atas menyedia, mengemaskini, dan melaksana dasar dan peraturan kewangan.
Bertanggungjawab mengawal perbelanjaan dan perakaunan segala bayaran dan terimaan.
Bertanggungjawab dalam mengawal perolehan.
Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan kakitangan.
Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan pelajar.
Bertanggungjawab dalam menyediakan draf/cadangan belanjawan tahunan.

Senarai Unit

Unit Perakaunan

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Perolehan & Pengurusan Aset

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Akaun Pelajar & Pengurusan Kredit

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Tajaan dan Pinjaman

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN
Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah (PPBU) Yayasan Bank Rakyat

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102