Penjadualan dan Peperiksaan

* klik pada tarikh untuk jadual!

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan - FEP

KuliahPeperiksaan
Sarjana Pentadbiran Perniagaan - MBA--
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (kepujian) - BBA21/03/2018, -
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (kepujian) - BIF21/03/2018, -
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (kepujian) - BEC21/03/2018, -
Doktor Falsafah (Pengurusan Dan Pentadbiran) - Ph.D(MA)--
Diploma Perakaunan - DIA06/02/2018, -
Diploma Pengurusan Teknologi Perakaunan (DDW)- UTM--
Diploma Pengurusan Hotel (DPH) - UITM--
Diploma Pengajian Perniagaan - DPB06/02/2018, -
Asasi Pengurusan - FIM--

Fakulti Sains Sosial - FSS

KuliahPeperiksaan
Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling - MOC21/03/2018, -
Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian - BOC21/03/2018, -
Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak - DEC06/02/2018, -

Fakulti Sains Infomatik - FSI

KuliahPeperiksaan
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) - BIT21/03/2018, -
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) - BCS--
Diploma Sains Komputer - DCS06/02/2018, -
Diploma Sains Komputer (Multimedia) - DIM--
Asasi Teknologi Maklumat - FIT--

Fakulti Pengajian Islam - FPI

KuliahPeperiksaan
Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah) Dengan Kepujian - BUD21/03/2018, -
Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Pengurusan ( Kepujian ) - BSM--
Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian) - BSY21/03/2018, -
Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dengan Pengurusan (Kepujian) -BDM21/03/2018, -
Asasi Pengajian Islam - FIS--

Fakulti Agro Sains - FAS

KuliahPeperiksaan
Diploma Pengurusan Ladang - DFM--

Pusat Pengajian Sains Kejururawatan - PPSK

KuliahPeperiksaan
Diploma Kejururawatan - DKJ06/02/2018, -

Fakulti Pengurusan Hospitaliti Dan Pelancongan - FPHP

KuliahPeperiksaan
Diploma Seni Kulinari - DCA27/11/2017, -
Diploma Pengurusan Pelancongan - DPL06/02/2018, -
Diploma Pengurusan Hotel - DHM27/11/2017, -