Progam Pengajian.

Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan - FEP

Sarjana Pentadbiran Perniagaan - MBA R/340/7/0439 (MQA/FA3629) 19/24 - 2 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (kepujian) - BBA (R/345/6/0317 (MQA/FA2814) 18/23 - 3.5 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (kepujian) - BIF N/343/6/0101 (MQA/FA2812) 18/23- 3.5 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (kepujian) - BEC R/314/6/0011 (MQA/FA2813) 18/23 - 3.5 Tahun
Doktor Falsafah (Pengurusan Dan Pentadbiran) - Ph.D(MA) N/345/8/0982 (MQA/PA8508) 16/21-3 Tahun
Diploma Perakaunan - DIA R/344/4/0161 (MQA/FA3188) 18/23 - 3 Tahun
Diploma Pengajian Perniagaan - DPB R/340/4/0360/ (MQA/A9176) 18/23- 3 Tahun
Asasi Pengurusan - FIM R2/010/3/0267(MQA/A10577)19/24 - 1 Tahun

Fakulti Sains Sosial - FSS

Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling - MOC N/762/7/0011 (MQA/FA3189) 18/23 - 2 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian - BOC R/762/6/0012 (MQA/FA3190) 18/25 - 4 Tahun
Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak - DEC N/143/4/0123 (MQA/PA8594) 16/21 - 3 tahun

Fakulti Sains Infomatik - FSI

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) - BIT R/482/6/0150 (MQA/FA2815) 18/25 - 3.5 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) - BCS N/481/6/0804 (MQA/PA 8842) 18/23 3.5 Tahun
Diploma Sains Komputer - DCS R2/481/4/0471 (MQA/A9175) 18/23 - 3 Tahun
Diploma Sains Komputer (Multimedia) - DIM N/481/4/0737 (MQA/PA5351) 16/21 - 3 Tahun
Asasi Teknologi Maklumat - FIT N/010/3/0189 (MQA/FA2816) 18/23 - 1 Tahun

Fakulti Pengajian Islam - FPI

Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah) Dengan Kepujian - BUD N/221/6/0216(MQA/PA8434)17/22 - 3.5 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Pengurusan ( Kepujian ) - BSM N/221/6/0215(MQA/PA8435)17/22 - 4 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian) - BSY N/221/6/0198 (MQA/PA 8433) 16/21 3.5 tahun
Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dengan Pengurusan (Kepujian) -BDM N/221/6/0230(MQA/PA8432)17/22-4 Tahun
Asasi Pengajian Islam - FIS N/221/3/0197 (MQA/PA8461)17/22 - 1 Tahun

Fakulti Agro Sains - FAS

Diploma Pengurusan Ladang - DFM N/622/4/0023(MQA/PA 8783) 18/23 - 3 Tahun

Pusat Pengajian Sains Kejururawatan - PPSK

Diploma Kejururawatan - DKJ R/723/4/0020/(MQA/FA7990) 17/22 - 3 Tahun

Fakulti Pengurusan Hospitaliti Dan Pelancongan - FPHP

Diploma Seni Kulinari - DCA N/811/4/0194 (MQA/FA3668) 19/24 - 3 Tahun
Diploma Pengurusan Pelancongan - DPL N/812/4/0061 (MQA/FA3143) 18/23 - 3 Tahun
Diploma Pengurusan Hotel - DHM R/811/4/0192 (MQA/FA3144) 19/24 - 3 Tahun